Kenniscentrum

voordeel 1
voordeel 2
stap 1
stap 2
stap 3
Bouclé, lussenpool of 'loop-pile'
Hierbij wordt het poolmateriaal gevormd door poollussen die van gelijke of ongelijke hoogte zijn. In het laatste geval spreken we van een hoog/laag structuur.

(bron: allesovertapijt.nl)
Saxony
Saxony is een frisé-tapijt, maar dan met langere polen. Het ziet er daardoor wat minder compact uit. Door de hoge polen heeft het een luxueuze uitstraling.

(bron: allesovertapijt.nl)
Frisé
Bij een friséstructuur zijn de polen eveneens doorgesneden maar is het tapijtgaren overtwijnd. Getwijnd garen bestaat uit een aantal in elkaar gedraaide garens. In het pooloppervlak is, in tegenstelling tot de moquette-structuur, vrijwel iedere pool afzonderlijk van de andere pool te onderscheiden. Frisé-tapijt heeft een levendige oppervlakte structuur.

(bron: allesovertapijt.nl)
Shag of semi-shag
Wanneer men de polen nog langer maakt en de pooldichtheid gering blijft, zullen polen omvallen. Het tapijtoppervlak dat als gevolg hiervan ontstaat wordt shag-structuur genoemd en heeft een warrig en speelse uitstraling. Afhankelijk van de poolhoogte spreekt men van ‘shag’ of ‘semi-shag’. Shag tapijt heeft langere polen dan semi-shag.

(bron: allesovertapijt.nl)
Tapijt heeft een standaard breedte van 400 of 500 cm. Wanneer er meerdere banen aan elkaar moeten gelegd dient u rekening tehouden met het schoonsnijden van de naden. Aan iedere zijde dient minimaal 10cmte worden schoongesneden om kleurverschil te reduceren.
voordeel 1
voordeel 2
Al onze tapijten zijn 'getuft' tapijt.

Aan het eind van de jaren vijftig is een techniek ontstaan die men tuften noemt. Aan deze techniek ligt een fabricagetechniek ten grondslag die is afgeleid van de naaimachine, maar dan op vier of vijf meter breedte. Over de hele breedte van het tapijt zijn honderden naalden opgesteld. Elke naald steekt een doorlopende draad (ook wel garen genoemd) heen en terug door het grondweefsel (ook wel rug genoemd). Bij het terugkeren van de naald wordt een lus gevormd die al dan niet wordt doorgesneden. (bron: www.allesovertapijt.nl)

Zowel de rug als het garen kunnen uit verschillende materialen en 'types' bestaan.
Ja dit kan. Daarbij dient echter vooraf het opstartprotocol voor devloerverwarming te zijn toegepast. Daarnaast dient rekening te worden gehoudenmet de temperatuur, de bovenkant van de cementdekvloer mag niet warmer wordendan 27 graden celcius.

a.    Wielen zijn een extrabelasting van de vloer. Hoe kleiner het wiel hoe hoger de belasting. Stoelenmet wielen dienen een zo groot mogelijk loopoppervlak te hebben om de druk zover mogelijk te verlagen. Wij adviseren de wielen van scratchnomore.nl

Nee, de laminaatvloerdient te worden verwijderd.

Ambiant heeftdiverse bijpassende plinten beschikbaar. Deze plinten kunt u hier vinden.

Een basisvloer dient volledig vlak te zijn. Wanneer debasisvloer niet vlak is dient deze te worden geëgaliseerd voordat een drybackPVC kan worden geplaatst. Bij PVC click mag de oneffenheid in de basisvloer maximaal 2mm over een lengte van 100cm zijn.Hierover dient een geschikte ondervloer worden geplaatst alvorens de PVC stroken worden aangebracht.
Diverse lijmfabrikanten hebben voorstrijkmiddelen in het assortiment zodat de zuigendewerking van een poreuze ondervloer wordt tegen gegaan.
Ondanks sommige claims van producenten adviseren wij om dit niet te doen. De PVC stroken zelf zijn vochtbestendig, de randen en lijmen over het algemeen niet. Als zich eenmaal vocht tussen eof onder uw PVC delen bevindt, kan dit op langere termijn problemen als schimmelvorming of stank opleveren.

Een strook PVC dryback is te vervangen door deze te verwarmen en voorzichtig los te trekken. Daarna de lijm te verwijderen van de basisvloer en eventueel de basisvloer opnieuw egaliseren. Een nieuwe strook kunt u conform voorschriften van de lijmfabrikant plaatsen en in alle richtingen nawalsen. Wanneer er een andere strook wordt geplaatst dient u rekening te houden met eventuele kleurnuances.

Wij adviseren rekening te houden met circa 10 procent snijverlies. Is uw kamer bijvoorbeeld 25 m2 groot, dan adviseren wij minimaal 27,5 m2 aan te schaffen. Bij een hele grote ruimte ligt het snijverlies doorgaans iets lager. Bij een kleine kamer vaak iets hoger. Uiteraard is dat van de situatie afhankelijk.

In verband met mogelijk geluidsoverlast geldt in sommige appartementen een eis van 10db geluidsreductie. In dit geval zal er een geluidsreducerende ondervloer gebruikt moeten worden. Deze ondervloer zit in ons assortiment.

LAMELPARKET

Dit is op het moment ver uit het meest verkochte parket. Het gemiddelde lamelparket bestaat over het algemeen uit drie lagen hout. Meestal zijn de onderste en de middelste laag van populierenhout en de toplaag van eiken. De lagen zijn dwars op elkaar verlijmd; De onderste en de bovenste laag in de lengterichting en de middelste laag in de breedterichting. Omdat hout voornamelijk in de breedte "werkt" is het resultaat hiervan dat de verschillende lagen tegen elkaar in werken. Hierdoor ligt het hout nagenoeg stil en zal lamelparket ten opzichte van massieve vloerdelen veel minder werken. U heeft dus nagenoeg geen last van krimp en uitzet tijdens wisselende luchtvochtigheden. Lamelparket leent zich door de geringe werking ook uitstekend om in grotere ruimtes te plaatsen. Waar een massieve zwevende vloer met een breedte van zo'n 6 meter aan het maximum zit kan een lamelparket met gemak in ruimtes worden geplaatst die veel breder zijn.

PRIJS
Een ander groot voordeel van lamelparket is de prijs: ten opzichte van een massieve plankenvloer is lamelparket veel goedkoper. Doordat er op het gemiddelde lamelparket een drie milimeter eiken toplaag zit is deze plank aanzienlijk goedkoper en op de levensduur of de stabiliteit heeft het geen invloed. Dit alles zijn belangriijke redenen voor onsumenten om de laatste jaren voornamelijk nog de keuze te maken voor dit type parket.

Eenschoonloopmat mag geen rubber bevatten omdat rubber een migratie veroorzaakt ophet vinyl. De kwaliteiten uit de Ambiant collectie zijn uitstekend om op uwvinyl te plaatsen.
Vinyl bevatweekmakers welke door natuurlijk verloop uit het vinyl zullen gaan. Dit isgeheel inherent aan het product. Rubber, plastic en Uv-licht kunnen ervoorzorgen dat dit proces wordt versneld en er een veroudering (vergeling) optreed.Zorgt u ervoor dat het vinyl niet te lang aan deze factoren wordt blootgesteld.
Wij adviseren om vinyl bij een oppervlak groter dan 12m volledig te verlijmen.
Vinyl kanuitstekend met vloerverwarming worden geplaatst. Wel dient het vinyl volledigte worden verlijmd. Daarnaast mag de watertemperatuur niet boven de 28 gradenuitkomen.
Aan het laden
Aan het laden